NEPOZNATI KONJANICI

Go down

NEPOZNATI KONJANICI Empty NEPOZNATI KONJANICI

Порука by Radeumetnik on 22/8/2007, 9:27 am

Nepoznati konjanici

Zagonetka Čelarevo Pre više od tri decenije, tragajući za nalazištima na krajnjem jugu Bačke, novosadski arheolozi zaustavili su se kod Čelareva, na tada napuštenom otkopu lokalne ciglane.

To mesto, zapadno od Novog Sada, na levoj obali Dunava,odmah je privuklo pažnju stručnjaka: na raskopanoj zemlji, utvrdjeno je postojanjenekadašnjeg naselja zagonetnog porekla

Ciglana u Čelarevu godinama je radila a da niko nije pretpostavljao šta se nalazi u zemlji po kojoj se zahvatalo alatom i mašinama. Nedugo po otkriću i kako se otkop širio, nailazilo se na delove keramike, na ostatke stambenih objekata, posudje, pojedinačne i zajedničke grobove, grobove konjanika... Iz zemlje je izranjala tajna koja je tražila objašnjenje a groznica stručnjaka uvećavala se sa svakim pronadjenim ostatkom. Naročito uzbudjenje nastalo je kada su nađene brojne glinene opeke sa urezanim jevrejskim simbolima. Otkud Jevreji na tom prostoru u vremenu za koje se pretpostavlja da se odnosi na 8. i 9. vek naše ere i nešto kasnije? Odnosno, ako već nisu Jevreji , otkud njihovi simboli i uticaj u vremenu i na mestu za kada se i gde pretpostavlja da ih nije moglo biti?

Sam arheološki lokalitet nalazi se na blago zatalasanoj aluvijalnoj ravni obale Dunava. U neposrednoj blizini, u pravcu Novog Sada je rimski lokalitet Onagrinum (kod Begeča) a preko reke, na sremskoj strani, u podnožju Fruške gore nalazi se Malata ( Monoštor). Ono što nalazište Čelarevo odvaja od ova dva navedena nisu samo vreme nastanka i utvrđene činjenice na jednoj a sasvim nepouzdana saznanja na drugoj strani...

Između Crnog mora i Podunavlja

Zagonetka Čelarevo U svojoj knjizi "Vizantijska civilizacija" francuski istoričar Luj Breje, pišući o istoriji i životu Jevreja u Carevini, navodi da je u "nemirnim vremenima ikonoklazma Jevreje zahvatio žar preobraćanja drugih naroda u judaizam pa su organizovali misije i slali ih izvan Carstva". Preobraćanje u judaizam Kagana i glavnih vođa Hazara desilo se, po jevrejskim izvorima, 730. godine, a po arapskim od 786. do 865. godine naše ere. Postoji i zapis benediktanskog monaha Drutmara Akvitanskog, iz Korveja u Vestfaliji (poznat po pisanju komentara Jevanđelja po Mateju za ardenske monahe), da se navedeno preobraćanje dogodilo između 826. i 866. godine, čemu doprinosi i zapis jednog arapskog hroničara koji 903. godine piše o prelasku hazarskih poglavica u judaizam kao o nekom skorašnjem događaju. Mada jevrejska vera nije prozelitska, preobraćanja su vršena na Krimu i poluostrvu Taman, a potom i među Bugarima, Mađarima i pindskim Vlasima (to su oni čije je potomke video, u 12. veku, poznati jevrejski putopisac Benjamin iz Tudele, zabeleživši da nose jevrejska imena).

Čelarevo Ne manje zanimljiv je i podatak da su u srednjovekovnom Kijevu bila poznata učenja i norme života Esena, male jevrejske zajednice koja je živela na obalama Mrtvog mora. Ko je do Kijeva preneo ta učenja posle toliko vremena i sa tolike udaljenosti? Prvi podaci o postojanju Esena vezuju se za 2.vek pre naše ere. Kako navodi rimski istoričar Plinije Stariji, Eseni su bili ljudi "umorni od života i koje je progonila sudbina". Pokornost, smirenost i povlačenje u sebe... bile su osnove njihovih životnih stavova. Bezrezervno su pomagali drugima i prihvatali one koji su hteli da se povuku iz sveta. Odlični lekari, okupljeni u čvrstu zajednicu, smatrali su sebe izabranima od boga, onima koji drugima treba da pokažu put spasa. Njihova učenja hrišćanima u Kijevu mogao je prenositi samo neko ko je živeo u blizini, ko je znao jezik i bio temeljno upućen u judaizam, odnosno znao da uputi druge u smisao jevrejske vere. Znači, neko ko je bio Jevrejin ili je to postao primanjem jevrejske vere.

I mimo velikih migracija naroda, zemlje severno od Crnog i Kaspijskog mora održavale su česte veze sa dunavskom regijom. Taj prostor mogao je biti spona kojom su prenošena razna učenja, a pogotovu ona koja su našla pogodno tlo u verovanjima ljudi biskim judaizmu.

Šta je iskopano

U nekropoli Čelarevo, od više stotina otkrivenih grobova, istraženo ih je gotovo dvesta. Najveći broj orijentisan je pravcem jugozapad-severoistok, a znatno manje pravcem severozapad-jugoistok, što bi bilo približnije jevrejskim pogrebnim običajima. Ima ih i koji su postavljeni drugačije. U knjizi "Menore iz Čelareva" u kojoj su navedeni rezultati istraživanja obavljenih do osamdesetih godina, navodi se da "nije moguće utvrditi prave razloge različitih orijentacija raka i pokojnika u njima". Ono što dodatno intrigira jesu nalazi u nekropoli: u dvojnim grobovima nađeni su sahranjeni muškarci i žene – a nije posredi sukcesivno već jednovremeno sahranjivanje! Na jednom mestu, žena i muškarac pokopani su jedno preko drugog, a na drugom jedno pored drugog. Nađeni su i dvojni grobovi u kojima su, pored žena, sahranjivana i deca. Dodatno, postoje i grobovi u kojima su, odvojeni tankim slojem zemlje, nađeni ostaci konja i konjanika.

Pronađeni prateći predmeti , svojom simbolikom, uvećavaju prostor zagonetnog: delovi odeće i ukrasa, posude za hranu najčešće polagane pored nogu pokojnika, alat, igračke... U grobovima konjanika, pored muškarca sahranjivan je i njegov konj sa opremom za jahanje (sedlo, uzengija, oglav). Ipak najviše pažnje pobudilo je otkriće delova opeka sa naknadno urezanim jevrejskim simbolima – sedmokrakim menorama na postamentu pored kojeg su, gotovo uvek, dva urezana slovna znaka. I, tu se nailazi na pitanje: ko su ljudi koji su tu sahranjeni i otkud uz njih jevrejski simboli? Da li se opeke deo grobljanske celine ili su donete u vreme neke seobe? Da li su znaci na opekama, možda, urezivani u samom naselju? Odnosno, da li su te opeke služile kao predmeti kulta još za života pokojnika a posle su pokopavane zajedno sa njima?

Ako bi se pošlo putem tumačenja simboličkog značenja pronađenih ostataka , teško da bi se stiglo do pouzdanog odgovora. U verovanjima brojnih starih naroda, konj i sedlo ostavljani su pored zemnih ostataka pokojnika da bi on imao čime da pođe na svoje poslednje putovanje. U predanju i književnosti stepskih naroda na razmeđi Evrope i Azije, konj ima tajanstvene moći koje mogu da zamene čovekove na pragu smrti. U jevrejskoj predaji takvih verovanja nema, niti su ljudi sahranjivani zajedno sa životinjama.

Ni simbolika drugih pronađenih predmeta ne upućuje na odgonetku. Primera radi, pronađena minijatura u obliku glave sokola, što negde simbolizuje nadu u svetlost koju gaji onaj koji je otišao u večni mrak, nije u skladu sa pogledima onih koji su prihvatili judaizam. O simbolici minijature u obliku glave vepra teško da se uopšte može govoriti kao o nečemu što se može dovesti u vezu sa Jevrejima. Pa, ko su onda oni čiji su ostaci pronađeni u Čelarevu?

Od Rimljana do Avara

Arheologe, istoričare i druge zainteresovane a pogotovu one iz jevrejskih krugova zagolicala je pomisao da je možda reč o otkriću koje upućuje na davnašnje prisustvo Jevreja na geografskom prostoru na kojem ih, koliko je znano, nije bilo u to vreme. Pomišljalo se i na seobu jednog dela Hazara iz Kaspijske oblasti, ili na pomeranja Avara koji su možda bili u vezi sa Hazarima pošto su ovi već primili judaizam.

U dva navrata, Avari su dolazili u Carigrad i tražili od vladara Vizantije da im dozvole da prodru u Panonsku niziju. To im je pošlo za rukom krajem 6. veka. Budući da su bili ratnički narod, kod njih je trajao kult sahranjivanja sa konjima i ukrasima koji karakterišu ratnike i konje. Nalazište kod Čelareva upućuje da je možda posredi mongolska populacija, jedno od niza plemena koje je prihvatilo ili prenelo judaizam. Prema do sada znanom, veze ovih mongolskih konjanika nomada i Jevreja nije bilo jer u to vreme nije bilo Jevreja u delu kontinenta u kojem su Avari živeli. Eventualno, mogli su doći u kontakt sa Hazarima i preko njih steći bar nešto saznanja o judaizmu. Takođe, doseljenici u Čelarevo mogli su negde usput ili u blizini naći opeke sa urezanim jevrejskim simbolima od ranije i stavljati ih u svoje grobove.

Dalja pretpostavka odnosi se na direktno prisustvo neke hazarske grupe. Nije neosnovano ni pomisliti da su opeke pronadjene na nekom obližnjem davnašnjem jevrejskom groblju iz rimskih vremena. Na jednom broju opeka vidljivi su ostaci natpisa sa grobnih ploča gde se spominju imena: Jehuda Vaj, Jehuda Alas, postoje znaci etroga i lulava, simbola jevrejskog praznika Sukota... U doba Rimljana, na području Podunavlja bilo je više utvrda, logora i naselja. Jevreji su obično išli za vojskom, radeći kao zanatlije, lekari, oružari i trgovci... Budući da su u Čelarevu pronađeni i grobovi usmereni pravcem zapad – istok, sa posebnom devijacijom glave prema svetom gradu Jerusalimu, osnovana je i pretpostavka da je u staništu živela grupa od više desetina jevrejskih porodica pa otud i simboli u nekropoli. Na kraju, ono što uvek ostaje kao mogućnost: u dve već pomenute rimske utvrde u blizini Čelareva verovatno je postojalo jevrejsko groblje ili čak i hram! Sa tog mesta opeke su mogle biti donošene i korišćene kao kamenje za pod glavu pokojnika. Međutim, to još uvek ne daje odgovor na ključno pitanje: ko su oni koji su na opeke urezivali jevrejske simbole, zašto su i kada to radili?


Последњи изменио дана 8/10/2007, 3:21 am. измењено укупно 1 пута
Radeumetnik
Radeumetnik
Уметничка душа Портала
Уметничка душа Портала

Број порука : 267
Age : 60
Points : 187
Registration date : 22.08.2007

Погледај профил корисника http://www.osamrusanj.znanje.info

Назад на врх Go down

NEPOZNATI KONJANICI Empty Re: NEPOZNATI KONJANICI

Порука by Radeumetnik on 22/8/2007, 9:33 am

Policijska brutalnost ?

Tukli mladića zbog dve limenke piva
Autor: Hana Dunđerov | 15.08.2007 - 11:34


NOVI SAD, ČELAREVO - Ne opravdavam sina koji je uzeo dve limenke piva i nije ih platio. Ali da ga zbog toga istuku u policijskoj stanici i da mene optuže da sam napala policajca kada sam samo pokušavala da spasem sina da ga ne uguše, neću da dozvolim - počinje ispovest Miluška Kuštra, majka osamnaestogodišnjeg Milana koji je, po njenim tvrdnjama, istučen u policijskoj stanici u Čelarevu.
Zbog ovog slučaja u kojem je, kako svedoče i nalazi lekara, njen sin zadobio i lake telesne povrede, ona se obratila odeljenju za žalbe građana Policijske uprave Novi Sad, a protiv N.I, policajca iz Čelareva, pokrenula je i privatnu tužbu.
- U sredu, 8. avgusta, negde oko 19.30 sin me je uplakan pozvao i rekao mi da ga je policajac N.I. istukao u policijskoj stanici. Istog trena sam pohitala ka Milanu. On mi je odmah ispričao da je dan ranije uzeo iz jedne pekare dve limenke piva, da ih nije platio, ali da se izvinio devojci i da joj je rekao da će sutradan doneti pare. Policajac N.I. ga je pozvao u stanicu.
Kako priča moj sin, N.I. ga je odmah pitao da li zna zbog čega je u stanici. Milan je odgovorio da pretpostavlja da je to zbog limenki i da se izvinio devojci, na šta je N.I. počeo da viče na njega: „Šta si ti, neki mangup?“. Potom je prišao mom sinu, ošamario ga dva puta, a kada je Milan podigao ruke da zaštiti lice, počeo je da ga udara i pesnicama - priča Kuštra.
Miluška je istog momenta ušla u stanicu i upitala kolegu N.I odakle policajcu pravo da joj tuče sina.
- N.I. je obišao oko stola, prišao mi i počeo da mi se unosi u lice. Moj sin je počeo da viče na N.I: „Ne diraj mi majku“. Ispred stanice je N.I. vikao: „Slomiću te, kosti ću ti polomiti“ i vukao mog sina za tregerušu, dvojica mladića vukli su za drugi kraj majice pokušavajući da ga oslobode. I sama sam pritrčala i uhvatila majicu, ne bih li spasla sina. Miluška pokazuje modrice na ruci koje su joj ostale.
U Policijskoj upravi Novi Sad potvrđuju da su primili predstavku Miluške Kuštra, ali i napominju da o slučaju ne mogu reći detalje sve dok im ne stigne izveštaj iz policijske stanice Čelarevo.

Kada procitam ovaj tekst upitam se gde prestaje zakon a pocinje
batina ?
Radeumetnik
Radeumetnik
Уметничка душа Портала
Уметничка душа Портала

Број порука : 267
Age : 60
Points : 187
Registration date : 22.08.2007

Погледај профил корисника http://www.osamrusanj.znanje.info

Назад на врх Go down

NEPOZNATI KONJANICI Empty Re: NEPOZNATI KONJANICI

Порука by Radeumetnik on 22/8/2007, 9:44 am

Narodni heroji

ORDEN NARODNOG HEROJA

- Orden Narodnog heroja Jugoslavije predstavlja najviše vojno odlikovanje u SFR Jugoslaviji. Odlukom Vrhovnog štaba NOVJ, decembra 1941. godine, ustanovljeno je zvanje Narodnog heroja, kao najveće priznanje ušesnicima NOB-a koji su se svojim junaštvom i hrabrošću istakli u borbi. Ukazom Vrhovnog komandanta NOVJ Josipa Broza Tita, od 15. avgusta 1943. godine, o odlikovanjima u NOB-u ustanovljen je Orden Narodnog heroja, koji se dobija za osvedočena herojska dela na bojnom polju i herojsko držanje pred neprijateljem.

- Ordenom Narodnog heroja Jugoslavije odlikovano je 1322 boraca i rukovodilaca NOVJ, 19 stranih državljana, 27 vojnih jedinica NOVJ, 8 gradova u Jugoslaviji i 4 organizacije.

Narodni heroji jugoslavije odlikovani tokom 1942. godine:

Petar Leković
Avgust 1942:
Belović Savo
Čelar Zdravko
Jonić Ante
Končar Rade
Mugoša Špiro
Petrović Đuro
Soldatić Danilo
dr. Stojanović Mladen
Šolaja Simela - Simo
Septembar 1942:
- Đurić Mihailo
- Karalić Boško
- Princip Slobodan - Seljo
- Simović Milan
Novembar 1942:
- Đokić Danilo
- Marjanović Mikan

I tako je Grad dobio ime po Zdravku Celaru !


Последњи изменио дана 22/8/2007, 10:09 am. измењено укупно 1 пута
Radeumetnik
Radeumetnik
Уметничка душа Портала
Уметничка душа Портала

Број порука : 267
Age : 60
Points : 187
Registration date : 22.08.2007

Погледај профил корисника http://www.osamrusanj.znanje.info

Назад на врх Go down

NEPOZNATI KONJANICI Empty Re: NEPOZNATI KONJANICI

Порука by Radeumetnik on 22/8/2007, 9:50 am

Čelarevo današnje ime dobija posle Drugog Svetskog rata- do tada se zvalo Čeb.

I ostade grad heroj ? cudno u poplavi da se promene nazivi ulica
i trgova je naziv Celarevo ostao ili i on nece za dugo !

___________

Verba volant, scripta manent = Reči prolaze, napisano ostaje.
Radeumetnik
Radeumetnik
Уметничка душа Портала
Уметничка душа Портала

Број порука : 267
Age : 60
Points : 187
Registration date : 22.08.2007

Погледај профил корисника http://www.osamrusanj.znanje.info

Назад на врх Go down

NEPOZNATI KONJANICI Empty Re: NEPOZNATI KONJANICI

Порука by Admin on 22/8/2007, 10:27 pm

Поздрав за Радеуметника
Драги пријатељу ова твоја два чланка о Здравку и о Некрополи смо већ објавили, што неумањује твој рад, чак напротив
Онај о бруталности је добар и поставићемо га на портал као ударну вест, наравно ако ти несмета.
Још једном поз. и само навали наша мала заједница те подржава
Челарево-веб тим

_________________
NEPOZNATI KONJANICI Setaju10NEPOZNATI KONJANICI Kokot_10
Admin
Admin
AДМИН
AДМИН

Број порука : 404
Age : 49
Локација : Град Челарево
Points : 187
Registration date : 03.01.2007

Погледај профил корисника http://celarevo.forumsc.net

Назад на врх Go down

NEPOZNATI KONJANICI Empty Re: NEPOZNATI KONJANICI

Порука by mikica68 on 25/8/2007, 9:08 am

Kao sto admin rece samo napred ali mala sugestija vesti postavi na samom dnu portala imas temu vesti za admine ali bez obzira samo napred. NEPOZNATI KONJANICI 43957

_________________
Boze, daj mi smirenosti da prihvatim stvari koje ne mogu da promenim, hrabrosti da promenim one koje mogu, i mudrosti da razlikujem jedne od drugih. (Marko Aurelije)
mikica68
mikica68
Мајстор сајта
Мајстор сајта

Број порука : 375
Age : 50
Локација : Backa palanka
Points : 2
Registration date : 18.02.2007

Погледај профил корисника http://celarevo.forumsc.net

Назад на врх Go down

NEPOZNATI KONJANICI Empty Re: NEPOZNATI KONJANICI

Порука by Sponsored content


Sponsored content


Назад на врх Go down

Назад на врх


 
Permissions in this forum:
Не можете одговорити на теме у овом форуму